Flash Art 34/2015

Flash Art Czech and Slovak Edition se zabývá aktuálními tendencemi a osobnostmi současného umění. Překladová část seznamuje čtenáře s děním na mezinárodní scéně, zatímco české a slovenské články se soustředí na místní umělce. Čísla obsahují tematickou linii, jež je doplněna o stálé rubriky.
V 34. čísle časopisu najdete:

Milan Grygar: dva samostatné příspěvky věnované hudební poloze Grygarovy tvorby, první reflektuje hudební realizace podle umělcových partitur (Eva Riebová), druhý jeho tvorbu vsazuje do mezinárodních souvislostí (Jakub Hauser).
Milan Adamčiak: teoretik umění Daniel Grúň přináší kontextualizaci tvorby slovenského muzikologa a intermediálního umělce v rámci středoevropského prostoru 60. a 70. let.
Ján Gašparovič: kurátorka Katarína Gatialová tématizuje na příkladu zvuku a ruchu koncepci umělcovy tvorby založené na poznatcích exaktních a přírodních věd.
Haroon Mirza (Linda Yablonsky): rozhovor s britským umělcem o konceptu akustického prostoru, který se točí i kolem problematiky DJingu a umělcovu vztahu ke starým médiím.
Dôležitost neprevídatelnosti (Andrea Lissoni): teoreticko-historický pohled na určité strategie (readymade, noise, illbient nebo détour¬nement), které v galerijním prostředí přecházejí z hudebního pole do vizuálního.
Zvuk v galerii / zvuk galerie (Lenka Dolanová): shrnutí aktuální tendence vstupu zvukového umění do světa výtvarného umění, zmiňuje mezníky v uznání zvukového umění v rámci evropského (světového) kontextu, které konfrontuje s ideou zvukové galerie současnosti.
Kritické pohledy na další uzavřené ročníky Ceny Jindřicha Chalupeckého (Michal Novotný), Ceny Oskára Čepana (Diana Majdáková) a Ceny Nadácie VÚB Maľba 2014 (Silvia L. Čúzyová).
Europe, Eu¬rope (Anežka Bartlová): reflexe aktuálních tendencí mladého evropského umění na základě stejnojmenné skupinové výstavy z Osla, která se pokusila tematizovat vývoj vzdělání a vzdělanosti umělců, provázání jejich rolí s rolemi kurátorů a budovatelů sítí kontaktů.
Manifesta: Júlia Tichonova přibližuje uměleckou podstatu poslední Manifesty konané v Petrohradě na základě politicko-ekonomického kontextu.
Nové výstavné priestory: Lýdia Pribišová shrnuje, kterými místy současného umění je dobré se nechat v tomto roce na Slovensku překvapit.
Profilové rubriky přibližují tvorbu umělců Stanislava Abraháma, Jonáše Grusky a dvojice Martinky Bobríkové a Oscara De Carmen.
Rozhovory jsou vedeny s Danem Perjovschim (Judit Angel) a Markem Fellem (Lukáš Jiřička).

  • Nakladatel:
    Nadace Prague Biennale
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 64 stran, 22,5 × 29 cm, česky, slovensky, anglicky
  • Rozměry: 22,5 × 29 cm
  • Rok vydání:
    2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 23