Beethoven

Kniha psaná pro širokou čtenářskou obec ukazuje, jak Beethovenovo rozsáhlé velkolepé dílo odráží jednak jeho mocnou uměleckou individualitu, jednak nejhlubší estetické, filozofické a politické proudy své doby. Autor nám umožňuje nahlédnout do skladatelových poznámek a vlastnoručních zápisků a proniknout do nejniternější podstaty Beethovenových skladatelských postupů.
Hudba se zde tyčí nad životem – skladatel vítězí nad mužem – avšak obojí je pojato ve značně širokém záběru. Lockwoodova hudební pojednání sestávají z krátkých kritických pohledů na velký počet skladeb, včetně Beethovenových nejdůležitějších děl. Tyto pasáže, srozumitelné i pro hudebního neodborníka, vyzdvihují charakteristické rysy Beethovenových rozličných stylů, napomáhají pochopení jeho hudby a předkládají jeho proměnlivý přístup k formování skladeb. Krom toho je čtenáři poskytnuta možnost nahlédnout na webovou stránku obsahující šedesát devět příkladů s notovým zápisem vztahujících se k příslušným pasážím v knize. V textu jsou tyto odkazy nevtíravě vyznačeny.
Autor se nejprve zaměřuje na specifické problémy, jímž musel mladý talentovaný Beethoven čelit jako neobyčejně originální hudebník přezdívaný však „druhý Mozart“ – podle role, kterou ochotně přijal jako mladý, kdy do sebe Mozartův vliv vstřebával. V dalších kapitolách sledujeme vývoj již slavného skladatele Beethovena, který neváhal sáhnout o několik generací zpět a hledat nové hudební vzory v hudbě Händelově a především Bachově. Avšak ve všech obdobích svého života musel bojovat s problémy velkými i menšími, se vztahy blízkými i vzdálenými, s útrapami duše i těla. Beethoven: Hudba a život nám předkládá obšírnou a intimní studii o životě a díle skladatele – génia i mučedníka.

 • Nakladatel:
  BB art
 • ISBN:
  80-7341-409-0, EAN:
  9788073414092
 • Originál:
  Beethoven
 • Překlad: Frydrychová, Marie
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 624 stran, 15 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 15 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2005 (1. vydání)

Cena v obchodě: 342