Internet, informační společnost a autorské právo

Průměrné hodnocení:

220598220598
*

Mgr. Alena Andruško (nar. 1974) je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty (v roce 2002 dokončila magisterské studium a tento rok dokončuje doktorské studium) a zároveň je od roku 2002 členkou České advokátní komory nejprve jako advokátní koncipientka a od roku 2006 jako advokátka. Autorka působí též od roku 2012 na Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě, kde přednáší v rámci předmětů Duševní vlastnictví, Mediální právo a také programu Lifelong Learning Program (LLP) Erasmus se zaměřením na problematiku ochrany autorských a osobnostních práv na internetu. K ochraně autorských práv na internetu se také váže autorčina publikační činnost. Svoji kariéru začínala autorka v mezinárodní advokátní kanceláři Dewey Ballantine a dále ji rozvíjela v advokátní kanceláři Baker & McKenzie, kde se podílela na řadě významných firemních transakcí včetně fúzí, akvizic a restrukturalizací. V průběhu své advokátní praxe poskytovala právní poradenství též v oblasti sporné agendy včetně několika významných mezinárodních arbitráží. V letech 2006–2007 byla ředitelkou právní sekce společnosti CET 21, spol. s r. o. – provozovatele televizního vysílání programu Nova a zároveň členkou vrcholného vedení této společnosti, kde měla možnost rozvíjet své zkušenosti zejména v oblastech práva autorského a práva informačních technologií. Od roku 2010 až do tohoto roku působila jako seniorní advokátka advokátní kanceláře Kotrlík Bourgeault Andruško

Cena v obchodě: