Demokracie

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s širokou a z hlediska současné politiky klíčovou problematikou demokracie. Překládaná práce se na rozdíl od klasických knih zabývajících se danou problematikou snaží propojit teorii demokracie s praktičtěji orientovanými otázkami současné demokratické praxe. Proto se vedle kapitol věnovaných antickým kořenů demokracie, filosofickým východiskům klasické i současné liberální demokracie či vztahu demokracie k republikanismu objevují i kapitoly věnované současným demokratickým politickým systémům, problematice přechodů k demokracii po pádu autoritativních a totalitních režimů či politickému extremismu jako potenciálnímu ohrožení současných liberálních demokracií.
Tato publikace by měla sloužit v první řadě jako vysokoškolská učebnice, která komplexním a fundovaným způsobem uvádí studenty politologie, práva, sociologie, historie, mediálních studií i dalších humanitních a společenskovědných oborů do problematiky politického zřízení demokracie.

 • Nakladatel:
  Mezinárodní politologický ústa
 • ISBN:
  978-80-210-4249-0, EAN:
  9788021031951
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 380 stran, 12,5 × 20 cm, česky
 • Rozměry: 12,5 × 20 cm
 • Rok vydání:
  2007 (2. vydání)

Cena v obchodě: 847