Úvod do současné filosofie

V cyklu přednášek autor představuje základní filosofické směry a problémy 20. století. Způsobem uchopení látky předvádí filosofický výkon přímo v proudu myšlení, ukazuje, jak se lze nad věcmi filosoficky zamýšlet. Věnuje se srovnání Platóna a Kanta, rozboru Husserlovy fenomenologie a problému smyslu, problému času u Bergsona a Husserla, analýze existence a otázce bytí u M. Heideggera, existencialismu, pojetí jazyka u J. Patočky, francouzskému strukturalismu, filosofii L. Wittgensteina, metafyzice E. Lévinase, postmoderně a otevřené struktuře.

 • Nakladatel:
  Herrmann & synové
 • EAN:
  978808003305
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 180 stran, 10,5 × 16,5 cm, česky
 • Rozměry: 10,5 × 16,5 cm
 • Rok vydání:
  1997

Cena v obchodě: 178