O sobě samém jako o jiném

Autor se v deseti studiích zabývá problematikou totožnosti.
Studie propojuje trojí záměr:
1. Vyhnout se problematičnosti filosofií, které se zabývají subjektem v první osobě (já ve smyslu ego cogito), a spíše sledovat linii vyjádřenou zvratným se, která vede k různým kladením otázek po kdo: např. kdo je mluvčím nějaké rozpravy, kdo je aktérem či cílem nějaké činnosti apod. 2. Rozlišovat (věcnou) totožnost ve smyslu neměnnosti v čase (totožnost-idem, stejnost) a (osobní) totožnost ve smyslu dodržování slibu (totožnost-ipse, „ipseita“). 3. Obnovit dialektiku sebe a jiného, přejít od pouhého srovnávacího „jako“ (sám jako jiný) k niternějšímu spojení sama sebe a jiného: sám jakožto jiný.

 • Nakladatel:
  Oikoymenh
 • ISBN:
  978-80-7298-438-1, EAN:
  9788072984381
 • Originál:
  Soi-meme comme un autre
 • Překlad: Lyčka, Milan
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 408 stran, 14 × 21,2 cm, česky
 • Rozměry: 14 × 21,2 cm
 • Rok vydání:
  2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 142