Historická geografie 41/1 2015

Časopis profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, metod a pramenů. Sleduje nové náměty a perspektivy historickogeografického výzkumu i rozpracované projekty historické geografie.
Studie
Jan Šperk
Hlavní pohledové vazby v krajinářské kompozici Františka Josefa Šlika
The main visual lines in landscape composition of František Josef Šlik
Martina Tůmová
Mapy colloredo-mansfeldského panství Opočno z let 1749–1880
Maps of the Colloredo-Mansfeld estate Opočno between 1749–1880
Václav Matoušek
Vzorné letovisko Hradištko. Vznik a prvé desetiletí meziválečného letoviska na soutoku Vltavy a Sázavy
Model resort Hradištko. The origin and the first decade of an interwar resort at the confluence of Vltava and Sázava Rivers
Recenze
Tomáš Klimek, Krajiny českého středověku, Praha 2014 (Josef Žemlička)
Markéta Šantrůčková, Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích, Praha 2014 (Eva Semotanová)
Aleš Vyskočil, Brno III. Průmyslové město, Praha – Litomyšl 2014 88 (Simona a Zbyněk Svitákovi)
Dana Fialová – Michaela Steyerová – Eva Semotanová, Vltavské ostrovy v Praze, Praha 2014 (Tomáš Burda)
Radoslava Schmelzová – Dagmar Šubrtová – Radek Mikuláš, Současná umělecká díla v krajině. Průvodce, Praha 2014 (Eva Semotanová)
Martin Boltižiar– Peter Chrastima – Hilda Kramáreková – Viliam Lauko – Lucia Šolcová, Výskum krajiny v príkladových štúdiách, Nitra 2014 (Robert Šimůnek)
1. slovensko-česká historickogeografická konference. Krajina písmom a obrazom (Martina Tůmová)
11. historickogeografická konference. Krajiny snů. Nerealizované projekty od středověku do současnosti (Martina Tůmová)

  • Nakladatel:
    Historický ústav AV ČR, v.v.i.
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 104 stran, 14,5 × 20,5 cm, česky, slovensky, anglicky
  • Rozměry: 14,5 × 20,5 cm
  • Rok vydání:
    2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 227