Německá gramatika

· Praktická pomůcka pro všechny, kdo se učí německy; vhodný doplněk k sadě Němčina pro samouky a jazykové školy, který využijí i studenti základních či středních škol.
· Vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé.
· Publikace obsahuje základní poznatky z oblasti tvarosloví (skloňování podstatných jmen, skloňování a stupňování přídavných jmen, skloňování zájmen, užití číslovek, časování různých typů sloves, stupňování příslovcí, přehled předložek) a skladby (typy vět, spojky podřadicí a souřadicí, typy slovosledu, zápor, neurčitý podmět, infinitiv s zu).
· Gramatika je zpracovaná formou přehledných tabulek opatřených krátkými komentáři bez zdlouhavých výkladů.
· Gramatické jevy vycházejí z gramatiky probrané v učebnici Němčina pro samouky a jazykové školy a mírně ji přesahují.
· Sada směřuje k úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

 • Nakladatel:
  Didaktis
 • ISBN:
  978-80-7358-156-5, EAN:
  9788073581565
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 56 stran, 17 × 24 cm, česky
 • Rozměry: 17 × 24 cm
 • Rok vydání:
  2009 (1. vydání)

Cena v obchodě: 242