České země v letech 1848-1918

Požár, jehož hašení chvílemi připomínalo drama, chvílemi grotesku, stál u zrodu nebývalého národního vzepětí, které v letech 1881-1883 umožnilo znovuvybudování Národního divadla v Praze. Divadlo, po rekonstrukci vybavené vlastní elektrárnou, prvním elektrickým osvětlením divadelní budovy v Čechách a druhým v království a střechou na ocelových nosnících, se z technického hlediska stalo symbolem modernity a předzvěstí širokého uplatnění nových technologií v každodenním životě. V kulisách rychle se rozvíjející průmyslové civilizace však v Čechách a na Moravě probíhal urputný zápas o charakter správy věcí veřejných, v němž se rodil moderní politický systém, založený na soupeření politických stran a hnutí. V národnostně rozdělené zemi se oba světy, technický a politický, občas prolnuly, jak se to stalo v případě legendární Jubilejní výstavy v Praze 1891. V českých zemích vyrůstaly velké průmyslové aglomerace a v nich probíhaly bouřlivé politické zápasy, které vedly až k uzákonění všeobecného volebního práva. Dobou, která na dobových fotografiích vyhlíží neobyčejně idylicky, ale v skutečnosti byla plná dramatických dějinných zvratů, epochou, v níž má své kořeny moderní česká státnost, provází druhý díl obsáhlé historické práce, s využitím autentických dobových pramenů rekonstruující bouřlivé dění let 1881- 1905.

  • Nakladatel:
    Libri
  • Popis: 1× kniha, česky
  • Rok vydání:
    2015

Cena v obchodě: 441