Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost – studentské vydání

Slovník spisovné češtiny podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží k současnému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření slov češtině, soupis rodných jmen a příjmení, zeměpisných jmen i běžných zkratek a značek. Pravopis a výslovnost slov, skloňování a časování, výklady slovních významů, synonyma, antonyma, homonyma, přehled tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení, nejužívanější zeměpisná jména, běžné zkratky a značky.

 • Nakladatel:
  Academia
 • ISBN:
  978-80-200-1446-7, EAN:
  9788020014467
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 648 stran, 15 × 20,5 cm, česky
 • Rozměry: 15 × 20,5 cm
 • Rok vydání:
  2007 (4. vydání)

Cena v obchodě: 131