Hermeneutické pojetí zkušenosti

Rozbor hermeneutické interpretace podstaty a struktury zkušenosti. Hermeneutický výklad pojímá základní podobu zkušenosti jako "porozumění", prostupující veškerou lidskou činnost a chtění. Zkušenost tudíž označuje velice různorodé fenomény. Hermeneutická snaha odhalit vzájemnost rozrůzněné zkušenosti a bytí umožnila aktualizovat filozofické poznání. Hermeneutika napomohla sebeuvědomění filozofie! Mokrejš tento přínos oceňuje, avšak kriticky hodnotí hermeneutickou dialektiku racionálního a univerzálního. Dialektiku je třeba chápat jako vztah racionálního a protiracionálního. Studie je určena odborně erudovaným čtenářům s hlubším zájmem o hermeneutický výklad lidského bytí.

 • Nakladatel:
  Filosofia
 • ISBN:
  80-7007-107-9, EAN:
  9788070071076
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 53 stran, česky
 • Vydání:
  1. vydání

Cena v obchodě: 80