Číslo jednací: láska (Kniha II. 1912-1928)

OddělenídrobečekKrásná literaturadrobečekPrózadrobečekČeská a slovenská próza

OddělenídrobečekKrásná literaturadrobečekOsobnosti a osudydrobečekOstatní

OddělenídrobečekKrásná literaturadrobečekOsobnosti a osudydrobečekKorespondence

Ó Bílečku, píše prokletý básník Deml svému guruovi

Aleš Palán, Hospodářské noviny, 18.6.2013

Podobně vášnivá bývá zpravidla jenom láska… Jak dokládá právě vydaná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka, mohou vypjaté emoce provázet i přátelství. Další díl ediční řady Korespondence J. Demla vydávané nakladatelstvím Dauphin nese ostatně název Číslo jednací: láska. Jakub Deml byl výtvarnou prací o pouhých šest let staršího Františka Bílka uchvácen už jako seminarista. Ó Pane můj, Příteli milený, Mistře předrahý, Milovaný, Ó Bílečku – těmito a dalšími exaltovanými osloveními tituluje mladý kněz na samém počátku dvacátého století svého gurua. (…) Korespondence Deml-Bílek je rozdělena do dvou svazků, které respektují časovou prodlevu v dopisování. Každá z knih má přitom přes šest stovek stran! V tomto kvantu figurují spousty jmen, událostí a souvislostí, zásadních i těch marginálních. Se zasvěceným porozuměním a hlubokou erudicí jimi čtenáře provází editorka svazku Iva Mrázková. Její poznámkový aparát a jmenný rejstřík otevírají oponu pochopení tohoto korespondenčního divadla skutečně doširoka. Mrázková dokáže identifikovat dokonce i regionální živnostníky, zapomenuté kněze a další "malé" postavy, které oživují a doplňují svět těch "velkých". Do širších literárních a společenských souvislostí pak Mrázková zasazuje korespondenci v obsáhlých doprovodných textech.

Cena v obchodě: 199