Politika

Vedle Platónovy Ústavy a Zákonů nejdůležitější spis antické filosofické reflexe politiky. Po výkladu základních pojmů obce, občana, složek obce a ústavy srovnává jednotlivé ústavy, vykládá jejich původ, udržování a převraty. Politické zřízení v obci posuzuje podle toho, jak umožňuje občanům splnit jejich základní úkol. Jako je zdar plavby úkolem všech lodníků, je i úkolem všech občanů blaho společenství. Blaženost, o kterou usilují všichni, je však přímo úměrná ctnosti a rozumnosti. Nejlepší je proto ta obec, která zaopatřuje občany vnějšími dobry tak, že jim umožňuje jednat ctnostně, a která je k takovému životu vede svým výchovným působením. V nejlepší obci je pak ctnost občana a člověka totožná. Podrobné poznámky, základní pojmy, rejstřík jmenný a věcný, analogie a příklady, bibliografie, řecké výrazy.

  • Nakladatel:
    Rezek
  • ISBN:
    80-86027-10-4, EAN:
    9788086027104
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 504 stran, 15 × 24 cm, česky
  • Rozměry: 15 × 24 cm

Cena v obchodě: 847