Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní

Součástí připravenosti dětí na vstup do školy je i dostatečná úroveň grafomotorických dovedností. V případě obtíží v této oblasti je vhodné začít s dětmi systematický nácvik. Publikace zpracovává program rozvoje grafomotoriky, včetně orientačního testu. Test má charakter depistáže, zjišťuje připravenost dětí na psaní a mohou ho využívat speciální pedagogové, učitelky mateřských i základních škol. Vlastní program se skládá z 23 bloků činností s hrami. Jednotlivé bloky mají vždy stejnou strukturu – obsahují pracovní list a soubor činností, které jsou důležité pro nácvik psaní: motivace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, taktilně-kinestetické vnímání a prostorová orientace, řeč, intermodální zrakově–sluchově-pohybové spojení.Kniha je určena pedagogům MŠ, 1. ročníku ZŠ a speciálním pedagogům.

 • Nakladatel:
  Portál
 • ISBN:
  978-80-7367-244-7, EAN:
  9788073672447
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 62 stran, 20,5 × 29 cm, česky
 • Rozměry: 20,5 × 29 cm
 • Rok vydání:
  2007 (1. vydání)

Cena v obchodě: 148