Někomu život, někomu smrt III. – Československý odboj a nacistická okupační moc 1943-1945

Třetí díl obsáhlé práce, která prostřednictvím většinou neznámých fotografií a dokumentů ilustruje život okupované země a dějiny protifašistického odboje v letech 1943-1945.

Celé dílo je výsledkem více jak dvacetiletého autorova úsilí v badatelské činnosti, terénního výzkumu, rozhovorů s pamětníky, bádání v archivech, včetně dlouhodobé spolupráce s předními našimi i zahraničními historiky a archivy.

Třetí díl tvoří 415 stran a 1938 fotografií. Autor se zabývá obdobím 1943-1945, akcemi domácího odboje, nacistické okupační moci a její metody propagandy ve světle zásadního obratu ve vývoji války – porážky u Stalingradu. Zabývá se vznikem Kuratoria pro výchovu mládeže, všímá si výcviku a formování čs. vojenské jednotky ve Velké Británii, SSSR i na Středním východě. Naděje, iluze a realita – politické aktivity prezidenta Beneše a vzájemný vztah domácího a zahraničního odboje. Vyvrcholení partyzánské činnosti na Slovensku, v Čechách a na Moravě, Karpatsko-dukelská operace, obléhání přístavu Dunkerque a Pražské povstání. Autor si všímá nejen zapomenutých oběti domácího odboje, ale i porevolučních excesů, tzv. divokého odsunu Němců a potrestání válečných zločinců a kolaborantů. Kniha končí odchodem armád USA a SSSR z území ČSR, jakýmsi účtem za osvobození a historizující výtvarnou koláží mapující období od roku 1947 až do přelomu let 1989.

 • Nakladatel:
  Laguna
 • ISBN:
  978-80-86274-77-5, EAN:
  9788086274775
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 412 stran, 25 × 33 cm, česky
 • Rozměry: 25 × 33 cm
 • Rok vydání:
  2007 (1. vydání)

Cena v obchodě: 347