Toulky českou minulostí 201-400

Komplet 4x2CD mp3 nejúspěšnějšího cyklu Českého rozhlasu na CD.
Obsah:
CD 1:
A rozevře se doba pomsty a odplaty v ohni a meči… – Praha, defenestrace, pořadové číslo 1. – Soukromá podobizna českého krále Václava IV. – Proto nechoďtež s holemi, ale se zbraní! – Založení Tábora – Útržky ze ztraceného životopisu – Od lapky k čeledínovi českého krále – Vzat od lidu na slovo – 25. března L. P. 1420. na hrázi rybníků Škaredého a Markovce – Cesta z hory Tábor na horu Vítkov – První kruciáta proti Čechům – Bitva na Vítkově hoře – Artikuly – Běží! – Hádání – Pikarti – První národní shromáždění – Diktatura – Hra na vítěze a poražené – Od Mostu k Hoře – Nepřítel rohatý – Smrt Jana Želivského – Menší Tábor – Kterak slepý hejtman válčil – Poslední Žižkovy boje
CD 2:
Osud jménem Přibyslav – Soukromá podobizna Jana Žižky, zvaného z Trocnova, potažmo z Kalicha – Kněz Prokop Veliký, řečený Holý – Jak se běhalo na Běhání – Od Běhání k Vysoké – O bitvě, která se nekonala (Vysoká u Tachova) – Rejsy – Kterak Češi spanile táhli Evropou a Johanka z Arku, Panna Orleánská, je od války uchránila, ale též hrozebný list jim napsala – K Domažlicům – Písnička, která vyhrála bitvu – Soudce chebský – Basilej – Revoluce v krizi – Panská jednota – Lipany – Doba zvaná "po Lipanech" – Kompaktáta nebo komprdáta? – Život Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu – Zápas Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu – Smrt Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu – Rok 127. (a poslední) lucemburské vlády u nás – Kladivo kacířů – Bezkráloví – Hledá se král. Zn.: "Pro České království." – Jiří z Kunštátu a na Poděbradech
CD 3:
Jiříkova cesta k moci – První muž království – Zemský správce – Za krále Holce – A. D. C. I. P. – Soukromá podobizna krále Ladislava, řečeného Pohrobek – Živ buď Jiří, král Čechů! – O tom, jak se králi Jiřímu, nač sáhl, všecko dařilo – Sedlák filosof – Král dvojího lidu – Ctěný Albík, královský dvorní lékař, věrný a milovaný – Král měst, kníže pokoje – Bratr Jan Paleček – O českém projektu OSN, a také o cestě panoše Jaroslava, řečeného Pískle s poselstvem krále Jiřího do země francouzské – Causa bohemica – Z Čech až na konec světa – Zelenohorská jednota – Občanská válka – Tchán Jiří versus zeť Matyáš – Vítězství… nebo past? – Volení Matyáše na Království české – Souboj – Smrt Jiřího z Poděbrad – Malý místo velkého – Poeta sacer
CD 4:
Král "Dobře" – Martina Kabátníka z Litomyšle cesta do Jeruzaléma a do Ejipta – Roztržení koruny české – Slavný sjezd olomoucký – Konec uherského Havrana – Jedna královna pro dva krále – Spor o pivo (světla a stíny doby jagellonské) – Podivné manželství krále Vladislava – Šťastně vykonané putování – Vzpoura na Horách Kutných – Bílá paní Perchta – Kronika trajánská aneb Počátkové kněhtisku v Království českém – Stroj času Tajemství orloje – Dalibor – Báseň a pravda (aneb jako to bylo doopravdy s panem z Kozojed) – Kterak jsme se zřídili – Budeme spát stále spolu… – Ludvík Dítě – Běda říši, které děcko vládne! – Černá smrt – Milování jest Jejich Milostem více než co jiného na mysli – Se zubří hlavou v erbu – S Římany věřím, s Čechy držím, s bratřími umírám… – Mord na Velikém rynku pražském
CD 5-6:
Škůdce zemský Jiří Kopidlanský – Báseň zakletá do kamene – Katastrofa u Moháče – Habsburský start – Žádný nemůže uražen býti od jiného než sám od sebe… – Předměstí Evropy – Habsburk na českém trůně – Ferdinand a Anna – Ins Thal, ins Thal! – Konec polského hospodaření – Kterak král Ferdinand ne a nenašel s Čechy společnou řeč – Pravda versus fantazie – Podtrhniž mu nohy, ať sám upadne! – O tom jednom schylování – Jan Skála z Doubravky, řečený Dubravius – České dějiny na odpočinku – Čím chlubiti se a honositi – Mně stačí, jsem-li králem tvého srdce – Víc než královská koruna – Bylo jich dvanáct jako apoštolů – Cuius regio, eius religio – Připomínám Ti naléhavě, aby ses choval umírněně… – Jednota bratrská – Předchůdci a zakladatelé – Jednota bratrská – Jan Augusta – Kuba Rybníkář – Jakub Krčín z Jelčan, člověk nerudný a mračný, jen na rybníky laskav byl – Stínový král – Jak by bylo jinak… – Jan, syn Blažkův – Musica a Grammatica -Jako pochodně zazžená – Ostrov v zahradách – Jak se hledá tvrz – My, Rudolf – Podivín Rudolf – Ozdoba vlasti, okrasa rodu, ctnosti a umění ochránce – Aby Jeho Milost pán ráčil tu moc míti na hrdlo a na všechen statek náš sáhnouti… – Jak jedli páni i kmáni a co jim chutnalo – Chmele málo, vody mnoho. To je pivo? Hrom do toho! – Arcitiskař pražský – Rudolfa Druhého starosti s politikou, s rodinou a se ženami – Chorá hlava chorého státu – Praga – iterum caput regni – Žijeme silou ducha – Všechno ostatní propadne smrti – Zasněný čas hvězd a mandragor – lověk Rudolf Habsburk – Dvé špionů anglických – Příběh Edwarda Talbota, známého pod příjmením Kelley – Říkali mu Turček
CD 7-8:
Příhody Václava Vratislava z Mitrovic – Předposlední z rodu Růže – Syn čarodějnice – Drobty na stole doby aneb Faustiáda – Turistický průvodce Prahou rudolfinskou – O té turecké vojně – Nechť je tvůj dům pro každého otevřen… – Neodsuzuj druhého člověka, dokud nejsi na jeho místě – Jehuda Liva ben Becalel, zvaný vysoký rabín Löw – Golem – Zlatá Praha – Krvavý masopust na krumlovském zámku – Petr Vok z Rožmberka – Život pana Voka – Pikart Rožmberk – Cesta Petra Voka z Bechyně přes Krumlov a odtud do Třeboně – Třeboňský zlatý věk posledního pána z Růže – S kohoutem v erbu – Ti, kdo věří v Pána – O vejskalovi a stejskalovi – Kterak se Plzeň hlavním městem země naší kvůli ráně morové stala – O kruté hořkosti pádu z výšin – Bočkajovo povstání – Osamělý rváč – Kolik stála vina maršála Russworma – Vyzrát můžeš na mnohé. Ale ne na všechny – Dr. Jan Jessenius z Jasena aneb Anatomie pražská – Uherský rytíř – Krýksman – Budovec – Poslední dějství – Apologia aneb Obrana ode mne – Jakub Kubata, který dal hlavu za blata – Vydupaná svoboda – Biskup v roli dobrodruha – Vpád Pasovských – Matyáš na českém trůně – Další drobty na stole doby aneb Lichváři – Rozpaky a činy – Mizerný pohřeb tak velkého potentáta – První Čech na Islandii čili ostrově Ledovém neb Sněhovém – Serenissimus, potentissimus, invictissimus – Pohnutý život šlechtického dobrodruha – První, prostřední i poslední věci člověka.

 • Nakladatel:
  Radioservis
 • EAN:
  8590236054226
 • Interpret: Bareš, Igor; Derfler, František; Valešová, Iva; Veselý, Josef
 • Popis: 8× CD MP3, česky
 • Rok vydání:
  2011 (1. vydání)

Cena v obchodě: 764