Všemu světu na útěchu

Publikace byla vydána u příležitosti otevření nové stejnojmenné expozice 2013 a v roce 2015 byla oceněna první cenou v národní soutěži Gloria musaealis 2014, kterou uděluje ministr kultury ČR a Asociace muzeí a galerií České republiky. Kniha se snaží splatit dluh vynikající chomutovské muzejní sbírce, která patří mezi nejrozsáhlejší a nejvzácnější, dosud však pouze nedostatečně zhodnocené kolekce tohoto typu v severozápadních Čechách. Kniha je ve všech částech doplněna bohatou obrazovou dokumentací.

Samotný katalog chomutovské expozice je v publikaci doplněn o rozsáhlé úvodní statě, které zasazují vystavená díla do kontextu uměleckého i historického vývoje regionu, s částečným přesahem do souvislostí v rámci Českého království i střední Evropy, a zhodnocují rovněž ostatní (i nedochované) památky sledované doby a regionu, umístěné mimo expozici. Několik z těchto děl nebylo zatím vůbec publikováno, nebo bylo představeno jen velice okrajově. Naopak některé artefakty jsou české i zahraniční veřejnosti dobře známé a patří mezi to nejlepší, co lze v české umělecké produkci dané doby najít (Želinský oltář od Mistra I. W. z roku 1526 či tumba a epitaf Jana Hasištejnského z Lobkovic od sochaře Ulricha Creutze z roku 1516, aj.). Součástí knihy je také aktualizovaná historie zkoumaného období měst Chomutova, Jirkova a Kadaně, pojatá čtivou formou s řadou kresebných rekonstrukcí i doprovodných obrázků. Samostatná kapitola je rovněž věnována vývoji chomutovské muzejní sbírky, která pracuje s dosud nereflektovanými prameny.

Cílem knihy není pouze podrobně odborně zhodnotit zkoumané památky, ale také poutavou formou s množstvím barevných obrázků a zajímavostí představit širokému spektru čtenářů nesmírné bohatství kulturního dědictví těchto regionů a ukázat nezastupitelnou roli zdejší umělecké produkce pro celkový obraz českého umění od 14. do konce 16. století.

 • Nakladatel:
  Oblastní muzeum v Chomutově
 • ISBN:
  978-80-87898-07-9, EAN:
  9788087898079
 • Popis: 1× kniha, flexi, 352 stran, 24 × 30,5 cm, česky, anglicky
 • Rozměry: 24 × 30,5 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 359