Budeč

Budeč patří bezesporu k nejvýznamnějším raně středověkým lokalitám přemyslovských Čech. Andrea Bartošková, jež se intenzivně podílela na archeologickém výzkumu budečského hradiště, předkládá ve své knize novou interpretaci vzniku, vývoje a zániku tohoto mocenského centra nejstarších Přemyslovců.

Věnuje se nejen archeologickým zjištěním, ale vychází i ze svědectví písemných pramenů. Čtenář se tak dozvídá nejen o charakteru vývojových fází osídlení a opevnění hradiště, o kostelech, pohřebištích, či o hromadném hrobu více než tří desítek zmasakrovaných osob, jenž je dokladem násilného dobytí budečského hradu, ale i o zdejším pobytu budoucího knížete Václava a o dalších událostech souvisejících s mocenskou politikou knížete Boleslava I. Způsobem podání se autorka snaží oslovit širší čtenářskou obec zájemců o archeologii a dějiny prvních Přemyslovců, spjaté s počátky christianizace na našem území a s procesem utváření raného českého státu.

 • Nakladatel:
  NLN – Nakladatelství Lidové noviny
 • ISBN:
  978-80-7422-295-5, EAN:
  9788074222955
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 184 stran, 16,8 × 23,5 cm, česky
 • Rozměry: 16,8 × 23,5 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 315