Doma mezi dvěma jazyky a kulturami

Cílem publikace je představit v ucelené podobě nový fenomén současné literatury v německé jazykové oblasti, a sice autory a autorky českého původu, kteří v souvislosti s r. 1968 opustili Československo a zvolili si jako svůj literární jazyk němčinu. Dnes tvoří důležitou součást německy psané literatury. Tato první monografická práce se věnuje otázce, jak se pozice mezi dvěma jazyky a kulturami promítá do literární tvorby těchto autorů po stránce tematické, jazykové a formální. Součástí publikace budou také komentované, v českém jazyce dosud nepublikované rozhovory (Jiří Gruša, Jan Faktor, Ota Filip, Katja Fusek, Pavel Kohout, Jaromir Konecny, Milena Oda, Milan Ráček, Michael Stavarič a Stanislav Struhar).

  • Nakladatel:
    Host
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 500 stran, česky
  • Rok vydání:
    2013

Cena v obchodě: