Zákon o státní službě a zákony související

Přináší úplné znění zákona o státní službě po Nálezu Ústavního soudu s doprovodným komentářem k jednotlivým ustanovením, vysvětlující poznámky k aplikaci a mnohde i relevantní judikaturu. V Příloze jsou vybraná ustanovení správního řádu, která budou v řízení ve věcech služby nejčastěji používána. Kniha obsahuje výklad definic, pojmů a nových institutů, vztahujících se k veřejnoprávní úpravě služebního poměru státních zaměstnanců zařazených ve služebních úřadech, dále problematiky organizačních věcí služby a správy služebních vztahů, aplikace správního řádu a rovněž se zaměřuje i na otázky tvorby služebních předpisů.
Základ publikace tvoří bližší výklad právní úpravy služby státních zaměstnanců:
? řízení a rozhodování ve věcech státní služby
? omezení některých práv a povinnosti státních zaměstnanců
? kárné odpovědnosti a kárného řízení
? výběrová řízení na služební místa a jednací řád výběrové komise
? podmínek výkonu služby a dalších aktuálních otázek pro personálně-právní praxi
? vybraná ustanovení správního řádu
Součástí knihy je rovněž bližší seznámení s obsahem právních předpisů, vydaných k provedení zákona o státní službě a jejich dopadem do aplikační praxe. Pro koho je publikace určena:
Pro státní zaměstnance působící na úseku řízení lidských zdrojů, právníky a další odborníky ministerstev, ústředních správních úřadů a jiných služebních úřadů. Jest zpracována formou přístupnou pro všechny státní zaměstnance, tak i pro zájemce o otázky veřejnoprávní úpravy státní služby, například z hlediska volby jejich povolání a výkonu služby v některém z oborů státní služby.

 • Nakladatel:
  VOX
 • ISBN:
  978-80-87480-35-9, EAN:
  9788087480359
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 380 stran, 17 × 24 cm, česky
 • Rozměry: 17 × 24 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 288