Slovník české frazeologie a idiomatiky 3

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla, jejichž výběr se už v tomto vydání opírá o korpusová data, nabízejí svým pojetím komplexní informace o dnešním úzu frazémů včetně synonymie, cizojazyčných ekvivalentů ap. První tři díly vycházejí v nových, upravených verzích, zcela nový je čtvrtý svazek, který se věnuje frazémům větným.

 • Nakladatel:
  Leda
 • ISBN:
  978-80-7335-218-9, EAN:
  9788073352189
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 1248 stran, 16 × 21,5 cm, česky
 • Rozměry: 16 × 21,5 cm
 • Rok vydání:
  2009 (1. vydání)

Cena v obchodě: 531