Nezhojené rány národa

Kniha Nezhojené rány národa se věnuje dosti opomíjenému tématu rodin politických vězňů komunistického režimu padesátých a šedesátých let, také vězňům samotným. Vznikla díky pamětníkům ochotným otevřít svá srdce a zavzpomínat na velmi bolestná údobí života, i na propady a selhání, o kterých se obvykle nehovoří.
Není odbornou historickou publikací, ale ani beletrií. Je svébytným zamyšlením nad lidskými příběhy v nelidské době, snažícím se přiblížit, analyzovat a pochopit, co se to tenkrát stalo a proč k tomu došlo.
Záměrem knihy je vtáhnout čtenáře do centra dění, aby pochopil těžkou, až drtivou atmosféru, do které komunistický režim uvrhl spoustu občanů této země; poznamenat čtenáře, aby navždy věděl, co přinesl únor 1948 do Čech, na Moravu a Slovensko.
O temných období dějin se varovně říká, že se mohou opakovat. Skutečnost je taková, že se v historii znovu a znovu objevuje nepoučitelnost z konkrétních událostí. A lidé nejsou dokonalí. Touha po moci, bohatství a dalších lákavých kategoriích, stejně jako nenávist, závist, sobectví a další negativní lidské vlastnosti, jsou staré jako lidstvo samo. Proto je důležité pokusit se pochopit co lidé, jimž je věnovaná tato kniha, tedy vězni, jejich příbuzní a přátelé, skutečně prožili a dodnes prožívají. Nic neskončilo. Každý den stojí každý z nás před zdánlivě drobnými otázkami a rozhodnutími, které však, ať už si to uvědomujeme či ne, rozhodují o tom, zda a jakým způsobem se historie bude či nebude opakovat.

 • Nakladatel:
  Baset
 • ISBN:
  978-80-7340-133-7, EAN:
  9788073401337
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 720 stran, 17,5 × 24 cm, česky
 • Rozměry: 17,5 × 24 cm
 • Rok vydání:
  2012

Cena v obchodě: 365