Neurolingvistické programování

Přirozený svět člověka si nelze představit bez komunikace, která je rovněž nosným pilířemnašeho studijního oboru. Nebude tedy rozhodně překvapením, že i téma tohoto příspěvku jsme vybrali v souladu s uvedenými premisami. Název neurolingvistické programování (NLP)by vás neměl odradit svojí složitostí a zmást zdánlivou příbuzností s počítačovou terminologií. NLP jako „umění“ efektivní komunikace by se mohlo stát vaším praktickým průvodcem každodenního života a příhodným pomocníkem při dorozumívání s okolím. Jeho problematiku pojímáme – ostatně jak velí NLP samo – přijatelně, srozumitelně a bez zbytečného balastu. Zkrátka jako „přátelskou“ knihu.

Nepředkládáme vyčerpávající popis NLP, neboť jeho teorie je velmi rozsáhláa ne vždy snadno uchopitelná. Zaměřujeme se převážně na tu část NLP, jež podle nás skrývádosud nevyužitý potenciál z hlediska uplatnění jazyka v komunikační praxi. Nabízíme jakousi „kuchařku“ problémů jazyka a vědomí z perspektivy NLP a ponecháváme na laskavém čtenáři, jaký recept si zvolí pro své „vaření“. Z tohoto důvodu upozorňujeme zejména na široké spektrum odkazů v závěrečné kapitole.

V neposlední řadě má NLP mnoho společného s filosofií. Jeden z jeho základních principů představuje fakt, že náš jazyk odráží a současně také spoluvytváří naše myšlenky o okolním světě. To pochopitelně není žádná objevná idea, vždyť vztahem jazyka a světa věcí se mimo jiné zabývali i výrazní představitelé logického positivismu jako R. Carnap, B. Russell či L. Wittgenstein, avšak právě samo toto konstatování nám ledacos prozradí o celkové charakteristice NLP.

NLP rozhodně nechceme nikomu vnucovat. Nejsme dogmatici, a proto v souladus „voltairovským“ duchem připouštíme i kritiku – nemusíme s ní sice souhlasit, ale respektujeme ji. V sekci odkazů jsme tedy zmínili i autory zpochybňující náplň NLP.

Skripta „NLP v komunikační teorii a praxi“ mají ambice stát se „zakládajícím členem“ v edici„Knihovnička magisterského oboru Teorie a filosofie komunikace“ a inspirovat studenty Západočeské univerzity v Plzni k příspěvkům na poli pedagogickém i badatelském. Zda se uplatní i jako kvalitní návod pro vaše jednání v běžném i profesním životě, záleží jen na vás, milí čtenáři.Zkrátka jako „přátelskou“ knihu.

 • Nakladatel:
  Vydavatelství Západočeské univ
 • ISBN:
  80-7043-437-6
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 50 stran, 14,9 × 21 cm, česky
 • Rozměry: 14,9 × 21 cm
 • Rok vydání:
  2006 (1. vydání)

Cena v obchodě: 172