Études sur la formation des mots en francais préclassique et classique

Kniha se ve 24 kapitolách zabývá vybranými problémy tvoření slov v předklasické a klasické francouzštině 16. a 17. století.
V první části se autor věnuje některým teoretickým otázkám (problematika periodizace, lexikalizace, jazyková norma, morfologická produktivita, teorie optimality a její využití v diachronní morfologii, aj.), ve druhé je několik studií zaměřeno na konkrétní slovotvorné typy (nominalizace na -ment, -ance,-aison, problematika kolektivních substantiv na -age, aj.) a konkrétní historie určitých slov (adjektiv tvořená od matin-, slova odvozovaná od základu assassin- aj.). Třetí část analyzuje francouzsko-španělský slovník Jeana Palleta a postoj jazykových „pozorovatelů“ 17. století k slovotvorbě.

 • Nakladatel:
  Karolinum
 • ISBN:
  978-80-246-2551-5, EAN:
  9788024625515
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 204 stran, 16,2 × 23 cm, francouzsky
 • Rozměry: 16,2 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 160