Anna a Vlaštovčí muž

OddělenídrobečekKrásná literaturadrobečekPrózadrobečekSvětová próza

Anna a Vlaštovčí muž

Markéta Pilátová, RESPEKT, 12.9.2016

(…) Je to sice „další“ válečný příběh, v němž hraje roli dítě, ale pojímá celosvětový konflikt jinak – jako něco, čeho je možné využít pro pochopení světa. Válka je tu šamanskou kulisou pro metaforické vyprávění o tom, jak neztratit naději. Dívka, jež měla ráda mýty, nyní sama jeden prožívá. Putování nemá cíl; samo je cílem a jedním z mnoha symbolů, jež kniha se snovou atmosférou nabízí. (…) Tajemný průvodce učí Annu nejen klamat tělem a oděvem, ale předává jí také znalosti přírody a poetické vidění světa. Což se nevylučuje s tím, že přežít se někdy povede jen za cenu smrti jiných. Pak přichází skutečný boj, kdy dívenka musí převzít vedení a zhostí se toho jako výborná žákyně. V té chvíli se příběh pro děti a dospívající stává i filozofickým a existenciálním románem. Válka symbolizuje smrtelné nebezpečí i zkoušku dospělosti. Vlaštovčí muž dívku učí, že ve světě, do něhož se narodíme, není nic jisté. A Anna přežije, protože si vzala si k srdci možná nejdůležitější radu: Že největší nadějí na přežití v onom nejistém světě lidských bytostí jsou nakonec jiné lidské bytosti.

Cena v obchodě: 212