Nastavení mysli

Sveˇtoznámá psycholožka Carol Dwecková po desetiletích výzkumu prˇesveˇdcˇiveˇ ukázala, že úspeˇch v životeˇ závisí na tzv. nastavení mysli. Podle této veˇdecké teorie nestojí za úspeˇchem pouze naše schopnosti a talent, ale také náš prˇístup k nim. Rozdíl je totiž v tom, zda je vnímáme jako hotové, dané, nebo naopak jako nehotové a tvárné. Autorka nám odhaluje nastavení mysli mnohých mimorˇádneˇ úspeˇšných ucˇitelu°, lídru°, sportovcu° i rodicˇu°. V knize též ukazuje, jak své nastavení mu°žeme zmeˇnit a jak napomoci lásce k ucˇení a houževnatosti, které jsou základem úspeˇchu ve všech oblastech života.
V knize se dozvíte:

¦jaký je rozdíl mezi fixním a ru°stovým nastavením mysli ¦že každý mu°že zlepšovat své schopnosti a neustále ru°st ¦co spojuje výjimecˇné studenty ¦jaké nastavení mysli vládne na vašem pracovišti, mezi prˇáteli a v rodineˇ ¦procˇ neˇkterˇí lidé mají trvalé a funkcˇní vztahy a jiní ne ¦jak motivovat deˇti a pomoci jim zlepšit se nejen ve škole

CAROL S. DWECKOVÁ, Ph.D., je jednou z prˇedních badatelek v oboru psychologie osobnosti, sociální a vývojové psychologie. Pu°sobí na Stanfordoveˇ univerziteˇ a je cˇlenkou Americké akademie umeˇní a veˇd. Její texty vycházejí v cˇasopisech The New Yorker a Time cˇi v denících New York Times, Washington Post a Boston Globe. Kniha Nastavení mysli je mezinárodním bestsellerem, ocenˇovaným odbornou verˇejností i cˇtenárˇi.

 • Nakladatel:
  Jan Melvil Publishing
 • ISBN:
  978-80-87270-75-2, EAN:
  9788087270752
 • Originál:
  The New Psychology of Success
 • Překlad: Melvil, Jan
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 301 stran, 14,4 × 21,6 cm, česky
 • Rozměry: 14,4 × 21,6 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 269