Konfigurácie slovenského realizmu

Monografia edične nadväzuje na publikácie České romantično, Český a slovenský literární parnasismus a Slovenský romantizmus a prezentuje pohĺad na slovenský literárny realizmus vychádzajúci z najnovších bádaní tejto diskurznej udalosti. Jednotlivé štúdie skúmajú podoby modifikácie literárneho realizmu v slovenskej próze a poézii predovšetkým v poslednej tretine devätnásteho storocia a jeho dynamické rekonfigurácie s prvkami iných diskurzov. Súčasťou monografie je aj interdisciplinárna kapitola o prejavoch realizmu v slovenskom výtvarnom umení.

 • Nakladatel:
  Host
 • ISBN:
  978-80-7491-546-8, EAN:
  9788074915468
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 412 stran, slovensky
 • Rok vydání:
  2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: