Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 1. 2015

V 9. vydání byly zohledněny změny provedené novelizacemi zákona o DPH projednávanými a schválenými v průběhu roku 2014, především vyplývajícími ze tří novel zákona o DPH.
Novely zákona o DPH platné pro rok 2015
V publikaci jsou podrobně rozebrány veškeré změny přinesené zmíněnými třemi novelami zákona o DPH – tzv. implementační novelou (změny na základě směrnic a nařízení EU), tzv. sazbovou novelou (zavedení druhé snížené sazby daně – 10 % a změny související) a tzv. řádnou novelou (obsahující např. rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti – reverse charge, změny ve zdanění resp. osvobození od daně u nemovitých věcí, zavedení kontrolního hlášení atd.). Komentář obsahuje také výklad k nařízení vlády č. 361/2014 Sb. k položkám, na které se v roce 2015 uplatňuje reverse- charge. Text publikace zahrnuje také komentář ke změnám souvisejícím s rekodifikací práva od 1. 1. 2014.
Způsob zpracování publikace: znění zákona, výklad i příklady
Komentář je stejně jako u předcházejících vydání zaměřen na praktickou aplikaci příslušných ustanovení zákona o DPH a tomu jsou přizpůsobeny i praktické příklady, které by měly přispět ke správnému pochopení příslušných ustanovení. V jediné publikaci se dostává čtenářům do rukou jednak úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení a jednak přehled vybraných aktuálně platných informací, stanovisek a sdělení Ministerstva financí k uplatňování DPH.

 • Nakladatel:
  Anag
 • ISBN:
  978-80-7263-938-0, EAN:
  9788072639380
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 696 stran, 15,5 × 21 cm, česky
 • Rozměry: 15,5 × 21 cm
 • Rok vydání:
  2015 (9. vydání)

Cena v obchodě: 539