Daňový systém ČR 2014

Toto jedinečné vydání publikace na našem trhu, srozumitelným způsobem pojednává o problematice daní včetně provázanosti sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob.
– komplexně zpracovaná problematika daní reagující na rekodifikaci soukromého práva od 1. 1. 2014
– přehledné zpracování a rychlé vyhledávání pomocí marginálií a věcného podrobného rejstříku
– množství ilustrativních praktických příkladů, schémat, tabulek a grafů
Je určena nejen studentům a pedagogům, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří se zabývají daňovou problematikou.
Snahou autorek bylo vytvořit učební pomůcku, která čtenářům umožní proniknout do fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu, což je nutné vzhledem ke skoro permanentnímu toku zásahů do daňového systému. Publikace umožní čtenáři i určitý nadhled.
Obě autorky již po mnoho let vyučují zdanění na vysoké škole, a jsou tedy schopny podat obsah tak, aby byl přístupný i pro laiky.

 • Nakladatel:
  VOX
 • ISBN:
  978-80-87480-23-6, EAN:
  9788087480236
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 392 stran, 14,8 × 21 cm, česky
 • Rozměry: 14,8 × 21 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 158