Daňové a účetní problémy v roce 2008

Publikace – příručka, vznikla na základě skutečnosti, že přehlednost zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, který byl publikován na podzim loňského roku, přinesl tolik změn a novinek, že bez praktického zmapování všech jeho dopadů je běžný uživatel naprosto ztracen. A to i ten, který se věnuje daním a účetnictví dlouhodobě. Snahou autorky bylo tento stav napravit a přinést přehledný a jasný návod, jak se zorientovat v jednotlivých dílčích novelizacích zákonů. Publikace je rozdělena do mnoha částí. Nejrozsáhlejší z nich je komentář k zákonu o dani z příjmů – část A, který je doplněn řadou tabulek, příkladů a dalších souvisejících citací. Je zde například podrobně rozebrána problematika omezení daňové uznatelnosti úroků (výpůjčních nákladů), problematika osvobození nových titulů mezi mateřskou a dceřinou společností a problematika zrušení odpisové skupiny 1a, dodaňování závazků. Najdete zde také, jak zdaňovat nově cenné papíry při jejich prodeji a mnoho dalšího. Část A je rozčleněna na problematiku fyzických a právnických osob.V části B – zákon o rezervách je popsaný nový způsob tvorby opravných položek včetně příkladů. Způsob tvorby opravných položek byl bohužel také opakovaně měněn a je nezbytné se v nové úpravě správně zorientovat.V obou částech A i B najdete u jednotlivých kapitol čísla příspěvků projednávaných na Koordinačních výborech s KDP ČR, které se konaly od podzimu 2007 do jara 2008 na MF ČR k problémům novely. Zápisy z těchto výborů, které lze najít také na webu MF ČR, jsou přílohou příručky. Nemělo by Vám tedy nic uniknout z toho, co bylo vyřešeno, doladěno, vysvětleno a bude možná zahrnuto do další novely zákonů.Na tvorbě řady kapitol se také podíleli i další odborníci – Ing. Olga Hochmannová (zákon o DPH), JUDr. Jan Breburda (zákon o dani z nemovitosti, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí) a Ing. Ivo Šulc (spotřební daně, nové daně tzv. ekologické).Dílo bylo dále připomínkováno několika odborníky a bude jistě cennou pomůckou pro účetní a zejména daňovou praxi.Kniha je doplněná o elektronickou verzi CD.

 • Nakladatel:
  VOX
 • ISBN:
  978-80-86324-73-9, EAN:
  9788086324739
 • Popis: 1× kniha, 1× CD-ROM, kroužková, 212 stran, 17 × 24 cm, česky
 • Rozměry: 17 × 24 cm
 • Rok vydání:
  2008 (1. vydání)

Cena v obchodě: 221