Kritiky a eseje 1

Dílo komunistického kritika a novináře Julia Fučíka představuje významný pramen k poznávání české meziválečné avantgardy, ale i přelomu čtyřicátých a padesátých let. První svazek se zaměřuje na Fučíkovu činnost kritickou. Zahrnuje výbor z jeho literárních zápisníků, v nichž si na prahu dospělosti tříbil své kulturní i politické názory, z jeho divadelních a literárních kritik, filmových recenzí a dalších textů. Svazek uzavírají Fučíkovy známé protektorátní eseje o českých spisovatelích 19. století a nedokončená esej o dějinách časopisu Světozor. Edičně připravuje František A. Podhajský

  • Nakladatel:
    Academia
  • Popis: 1× kniha, česky
  • Rok vydání:
    2016

Cena v obchodě: 349