„Pojď s námi budovat pohraničí!“

OddělenídrobečekHistoriedrobečekPodle obdobídrobečekModerní dějiny

OddělenídrobečekNaučnádrobečekSpolečenské vědydrobečekSociologie

OddělenídrobečekNaučnádrobečekSpolečenské vědydrobečekPolitologie a politika

Pojď budovat

Marek Janáč, VESMÍR, 3.11.2016

(…) Historicky největší přesun obyvatelstva na našem území, tak lze charakterizovat události v bývalých Sudetech mezi léty 1945 a 1952. Krom relativně dobře zmapovaného vysídlení 2,9 milionu Němců a Maďarů obsahuje i méně známou kapitolu osidlování „uvolněných“ oblastí 1,3 milionu lidí z vnitrozemí a asi 200 tisíci Čechů a Slováků ze zahraničí. Věnuje se mu německý historik Andreas Wiedemann v pozoruhodně podrobné, avšak čtivé knize Pojď s námi budovat pohraničí. Wiedemann, žijící v Praze, epizodické práce svých předchůdců propojuje velkým množstvím prostudovaných archivních pramenů, mnohdy dosud nezveřejněných. Vypráví příběh mimořádně složitého propletence motivací jednotlivců i politických uskupení, který měl vliv i na to, že v prvních poválečných – a na dlouhou dobu i posledních svobodných – volbách získali komunisté větší procento hlasů v bývalých Sudetech než ve vnitrozemských regionech.

Cena v obchodě: 197