Československé město včera a dnes

Kniha obsahuje devět textů, jejichž tématem je společenská změna sledovaná skrze studium městského prostoru, proměn jeho organizace, mechanismů jeho utváření i forem správy. Vedle témat městské mobility či diferenciace a segregace urbánního prostoru řeší především problematiku významů vkládaných do míst jejich uživateli. Proměny významů, jež jsou prostorům přisuzovány v průběhu každodenních mezilidských setkání i obecných mocenských či politických vyjednávání, jsou důležitým projevem sociální změny v (urbánním) prostoru – místa zůstávají, ale pro každou další generaci mohou znamenat cosi jiného. Někdy jejich důležitost postupně klesá až – podobně jako dopravní trasy starého industriálního města – tiše zaniknou. Jindy může být asanace ulic, náměstí či čtvrti hlasitým projevem nového společenského řádu.
Autoři a autorky jednotlivých statí dohromady zastupují široký badatelský záběr od historie, přes sociologii a antropologii až k sociální geografii. Kniha je proto určena odborníkům a zájemcům o interdisciplinární studium města.

 • Nakladatel:
  Pavel Mervart
 • ISBN:
  978-80-87378-44-1, EAN:
  9788087378441
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 284 stran, 13,5 × 20 cm, česky
 • Rozměry: 13,5 × 20 cm
 • Rok vydání:
  2011

Cena v obchodě: 120