Trojjediný prst

OddělenídrobečekKrásná literaturadrobečekPoeziedrobečekSvětová poezie

Elsa Aids a otázka posthumanity

Jakub Vaníček, Tvar, 20.9.2012

(…) Se ztrátou jakékoli abstrakce, s potlačenou sublimací pudu na citový prožitek, s materializací člověka anebo obecněji s převodem bytí na kauzální podstatu tělesného prožitku, nabízejícího se pouze tady a teď, dozajista souvisí i to, jak se spolu s těmi, jejichž život je alespoň v jisté výseči Aidsem zachycen, štěpí vše do neohraničené mozaiky, prolínající člověka s okolní realitou. Co vlastně znamená, že se v Trojjediném prstu autor erotického deníku spolu s tím, jehož tělo nejspíš samotné psaní deníku iniciovalo, rozložil na své součásti, že se naprosto oddal metodě fragmentace a rezignoval na jakýkoli smysluplný celek? (…)

Cena v obchodě: 180