Od evangelia k evangeliím

Od původního významu řeckého slova "evangelium" (dobrá zpráva, případně odměna tomu, kdo nese dobrou zprávu) prošel obsah pojmu evangelium na samém počátku křesťanství několika proměnami. Ježíš užíval pravděpodobně hebrejské sloveso s významem „nést dobrou zprávu“, pro Pavla z Tarsu znamenal tento termín označení zvěsti o Ježíšově vzkříšení, Marek, autor nejstaršího evangelia, spojil toto pojetí s výkladem o nejdůležitější části Ježíšova pozemského života a po určité době začali křesťané chápat první větu jeho spisu („Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího“) jako název a později i jako označení svébytného literárního žánru, typu Ježíšových biografií. Na základě výkladu o těchto proměnách pojmu autor přispívá též k zásadní diskusi o okolnostech, za nichž synoptická evangelia a evangelium Janovo vznikala.

 • Nakladatel:
  Academia
 • ISBN:
  978-80-200-2610-1, EAN:
  9788020026101
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 225 stran, 15,8 × 23,2 cm, česky
 • Rozměry: 15,8 × 23,2 cm
 • Rok vydání:
  2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 536