Filosofie peněz

Ke znovuobvjevení díla německého filosofa, sociologa a teoretika kultury Georga Simmela (1858-1918) došlo ve druhé polovině 20. století díky proudům postmoderní sociologie. Bývá vyzdvihován jako první velký teoretik modernity a jako zakladatel esejistického stylu psaní v sociologii.
V díle Filosofie peněz (1900) zkoumá duchovní význam hospodářského života. Materialistické tvrzení, že kultura vzniká z platných hospodářských poměrů, doplňuje Simmel důkazem, že ekonomická hodnocení a pohyby jsou výrazem hlubších proudů individuálního a společenského ducha. Simmel detailně analyzuje podstatu peněz jako prostředku, který poskytuje individuální svobodu a nezávislost, ale zároveň své uživatele odcizuje přímým vazbám materiálním, duchovním i mezilidským. Široký kulturní záběr a nadhled a rozsáhlé historické a geografické znalosti autorovi umožňují zkoumat souvislosti, které existují mezi peněžním hospodářstvím a vývojem osobní svobody. Aktuálnost Simmelova díla spočívá v názorném poukazu, nakolik hodnotu vztahů v zaměstnání, rodině i v umění určuje jejich "přepočitatelnost" na hodnotu peněžní a jak peníze "rozvolňují" svazky poutající člověka k půdě, uměleckému dílu i k etickým a náboženským normám.

 • Nakladatel:
  Academia
 • ISBN:
  978-80-200-1920-2, EAN:
  9788020019202
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 628 stran, 14 × 25 cm, česky
 • Rozměry: 14 × 25 cm
 • Rok vydání:
  2011

Cena v obchodě: 300