Podoby prózy

Všetičkovy Podoby prózy jsou prvním literárněteoretickým pokusem o zmapování kompoziční poetiky české prózy dvacátých let 20. století. Autor prozkoumal českou prozaickou produkci zmíněných let a zaměřil se ve svém výkladu na ty tituly, jež považuje za umělecký vrchol dané dekády. Svou pozornost přitom věnoval všem literárním proudům a tendecím, od představitelů kritického realismu a naturalismu až po umělce modernistické. Vedle románové produkce neopomněl ani prozaickou tvorbu pro děti a uměleckou publiciVšetič

  • Nakladatel:
    Votobia
  • ISBN:
    80-7198-262-8, EAN:
    9788071982623
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 248 stran, 14 × 20 cm, česky
  • Rozměry: 14 × 20 cm

Cena v obchodě: 178