Za obzor Západu

Kniha se zabývá vznikem a vývojem antropologického myšlení na pozadí expanze západní civilizace, od vrcholného středověku po soumrak viktoriánské éry, s přihlédnutím k širším historickým, sociálním a kulturním souvislostem. Autor se pokusil vystihnout svébytnou povahu západní společnosti, utvářenou od prehistorických dob, a porozumět klíčovým epizodám setkávání a střetávání s mimoevropskými civilizacemi a kulturami. Ve druhé části své studie podrobně líčí Utváření antropologie – jakožto vědné disciplíny o lidské rozmanitosti a odlišnosti – od raného novověku po počátek dvacátého století, kdy v dějinách tohoto oboru přichází období nazývané "klasické".

 • Nakladatel:
  Triton
 • ISBN:
  80-7254-163-3, 978-80-7254-998-6, EAN:
  9788072541638, 9788072549986
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 793 stran, 15,5 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 15,5 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2001

Cena v obchodě: 178