Svět literatury 53/2016

Z obsahu:
Heterocosmica II a narativní aspekty fikčních světů Na okraj Heterocosmica II (Lubomír Doležel) Fikční světy české postmoderní prózy (Bohumil Fořt) Lubomír Doležel o postmoderně: Sebeodhalení a protimluvy jako tahy v narativní hře (Petr Koťátko) O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému (Ondřej Sládek) Teorie fikčních světů a genologie (Pavel Šidák) O vývojových tendencích v novočeském vyprávění: Několik poznámek (Jiří Koten) Lubomír Doležel o románu Podobojí (Daniela Hodrová) Kunderovy romány psané ve Francii (Aleš Haman) K ontologii fikčních světů Za hranice fikčního světa: od ozvláštnění k estetické zkušenosti (David Skalický) Maxwellův démon: Účelnost pojmu „fikční svět“ z hlediska neopragmatické literární vědy (Vladimír Papoušek) Fikční jména, fikční entity a role předstírání: chvála abstinence (Petr Koťátko) Pragmatismus Johna Deweyho a literární teorie Wolfganga Isera (Martin Kaplický) Otázka identity v ruské a v ukrajinské kultuře Dvojí inspirace ruské identity na počátku 20. století (Vladimír Svatoň) Politikum a privatum: O podobách ruskej dokumentárnej drámy (Romana Štorková Maliti) Současná ukrajinská literatura ve světle postkoloniálního přístupu: Serhij Žadan a Stepan Procjuk (Radana Merzová) Recenze

  • Nakladatel:
    Filozofická fakulta UK v Praze
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 156 stran, 16,5 × 24,1 cm, česky
  • Rozměry: 16,5 × 24,1 cm
  • Rok vydání:
    2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: