Svoboda

V této knize je svoboda analyzována spíše jako sociální vztah nežli jako idea nebo postulát. Při pohledu z tohoto hlediska nám svoboda odhaluje svoji relativní tvář, jež může pro každého z nás vypadat jinak. Kam až lidská paměť sahá, znamenala svoboda vždy privilegium, z něhož se svobodní těšili buďto díky síle nebo naopak kvůli slabosti. Protože je svoboda základním námětem mnohých společenských věd, budou informace obsažené v této knize, jež je nikoliv nepodstatným příspěvkem k teoretickému výzkumu současné společnosti, přínosem pro učitele i studenty značně široké škály společenskovědních disciplín.

 • Nakladatel:
  Argo
 • ISBN:
  80-7203-432-4, EAN:
  9788072034321
 • Originál:
  Freedom
 • Překlad: Kaas, Pavel
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 128 stran, 12,5 × 18 cm, česky
 • Rozměry: 12,5 × 18 cm
 • Rok vydání:
  2003 (1. vydání)

Cena v obchodě: 212