Slova útěchy

Kniha je do jisté míry populárním výkladem díla dánského filosofa Sorena Kierkegaarda a úvahou o smyslu útěchy a soucitu v lidském životě. Autor, známý protestantský farář a spisovatel, se Kierkegaardovým dílem a myšlením zabýval po celý život a pro jeho existenciální závažnost se rozhodl zpřístupnit jej široké čtenářské obci. Vychází z Kierkegaardových útěšných dopisů přátelům a známým, především však z dopisu těžce nemocné švagrové, které obsahují mnoho stěžejních Kierkegaardových myšlenek týkajících se lidské existence na cestě k niternosti – sebeuskutečnění. Autor tyto myšlenky rozvíjí, srovnává s dalšími úryvky z Kierkegaardových děl, především ze Skutků lásky a Vzdělavatelných řečí, uvádí je do kontextu se současným životem a světovou literaturou. Činí tak naléhavě a s vnitřní zaujatostí, v osobní, a díky tomu velmi přesvědčivé podobě.

 • Nakladatel:
  Kalich
 • ISBN:
  978-80-7017-160-8, EAN:
  9788070171608
 • Originál:
  Til Trost
 • Překlad: Kirsteinová, Blanka
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 208 stran, 11,7 × 18 cm, česky
 • Rozměry: 11,7 × 18 cm
 • Rok vydání:
  2011 (1. vydání)

Cena v obchodě: 475